0905 080 999

Showing 1–12 of 19 results

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan Pentax

MÁY BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4S14-12

13,670,000.00

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan Pentax

MÁY BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4S14-8

10,210,000.00

Máy Bơm Chìm Giếng Khoan Pentax

MÁY BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4S24-34T

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVD-3/22

86,840,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVA-4/7.5

51,480,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVA-6/11

55,840,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVA-8/15

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVB-3/11

51,850,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVB-4/15

68,190,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVB-5/18.5

79,600,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVB-6/22

87,280,000.00

Máy Bơm Đa Tầng Cánh Pentax

MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVC-2R1/11

50,170,000.00